นโยบายความเป็นส่วนตัว

          44 คลินิกให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่ง ทางคลินิกมีมาตรการที่รัดกุมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ มีการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการออกไปเผยแพร่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โดย 44 คลินิกจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์และความยินยอมจากผู้ใช้บริการที่ให้ไว้กับคลินิกในเรื่องเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

         เมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมและดำเนินการใด ๆ กับเว็บไซต์ หรือติดต่อทางคลินิก เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปันและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) สรุปประเด็นสำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะสรุปแนวทางการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับคุณ

 

วัตถุประสงค์ที่คลินิกต้องการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

          ทาง 44 คลินิกจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • ประมวลผลชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อให้ข้อมูลคุณเกี่ยวกับบริการของทางคลินิก แจ้งเตือนการส่งเสริมการขาย หรือให้ความช่วยเหลือด้านการบริการลูกค้าหรือติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
  • ประมวลผลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงและปรับแต่งเว็บไซต์และรับรองความปลอดภัยของเว็บไซต์ และดำเนินการทำงานที่เหมาะสมต่อไป
  • ประมวลผลข้อมูลการเรียกเก็บเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมของผู้ใช้บริการจนเสร็จสิ้น เมื่อผู้ใช้บริการทำการจองคิว หรือชำระค่าบริการของทางคลินิก
  • แสดงโฆษณาการส่งเสริมการขาย หรือโปรโมชั่น และ ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายตามกฎหมายที่บังคับใช้และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาล
  • ทางคลินิกจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ และเท่าที่ทางคลินิกสามารถทำตามพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล หากจำเป็น ทางคลินิกจะขอความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ใช้บริการในการประมวลผล

ข้อมูลที่เราจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจัดเก็บนั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ที่อยู่อีเมล
  • ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลใดบ้าง

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบุคคลเหล่านี้

  • ผู้ให้บริการตามสัญญาของทางคลินิกซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของคลินิกสำหรับการดูแลจัดการไอทีและระบบ โฮสติ้ง การประมวลผลบัตรเครดิต การวิจัยและการวิเคราะห์ การทำการตลาด การบริการลูกค้าและการตกแต่งข้อมูล
  • บริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทของทางคลินิกซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการบริการลูกค้า การทำการตลาด การดำเนินงานด้านเทคนิคและการจัดการด้านบัญชี
  • สื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณา ซึ่งปกติแล้วจะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแยกต่างหาก เพื่อให้เราสามารถโฆษณาบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามได้ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้บริการด้านคำปรึกษา การธนาคาร กฎหมาย การประกันภัยและการบัญชี หรือหากทางคลินิกมีส่วนร่วมในการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง การขายสินทรัพย์หรือการรวมธุรกิจ แล้วแต่กรณี
  • เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาลเท่าที่คลินิกมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

          ผู้ใช้บริการมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น ซึ่งสิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่ทางคลินิกจัดเก็บ (สิทธิในการเข้าถึง)
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความสมบูรณ์ โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิในการแก้ไข)
   การลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้อนุญาต (สิทธิในการลบ; สิทธิในการถูกลืม)
  • การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเท่าที่กฎหมายอนุญาต (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล)
  • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่ผู้ควบคุมคนอื่น ๆ เท่าที่เป็นไปได้ (สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล)
  • การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของทางคลินิก (สิทธิในการคัดค้าน) หากทางคลินิกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรงของพวกเขา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สิทธิของท่านเพื่อคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ในการคัดค้านดังกล่าว และการถอนความยินยอมของผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว ในกรณีที่ทางคลินิกเก็บรวบรวม ประมวลผลและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของผู้ใช้บริการ